SPOLU TO DÁME

Naším hlavním posláním je podpora dětí a jejich rodin s autoimunitním onemocněním Diabetes Mellitus 1.typu. Dalším cílem je zajistit dostatečnou informovanost v mateřských a základních školách.

Podpora
rodin

Poskytování emocionální, vzdělávací a finanční podpory rodinám s dětmi s DM1.

Edukace
a osvěta

Zvyšování povědomí o DM1 mezi veřejností a vzdělávání pedagogického personálu v mateřských a základních školách.

Překonávání
bariér

Boj proti stigmatizaci a diskriminaci spojené s DM1 a usnadnění integrace dětí s DM1 do běžného školního prostředí.

Plnohodnotný
život

Umožnění dětem s DM1 vést aktivní a plnohodnotný život bez omezení, která by mohla být spojena s jejich onemocněním.

O nás

Hlavní důvody založení nadačního fondu

Nadační fond SPOLU TO DÁME byl založen s hlubokým závazkem a empatií k podpoře těch, kteří to potřebují. Jeho založení bylo motivováno touhou poskytnout konkrétní pomoc a zdroje rodinám, ve kterých se děti potýkají s autoimunitním onemocněním Diabetes Mellitus 1. typu (DM1), což je stav, který vyžaduje neustálou péči a správné řízení.

Založení Ndačního fondu SPOLU TO DÁME bylo motivováno touhou poskytnout konkrétní pomoc a zdroje rodinám, ve kterých se děti potýkají s autoimunitním onemocněním Diabetes Mellitus 1. typu (DM1), což je stav, který vyžaduje neustálou péči a správné řízení.

Založení nadačního fondu SPOLU TO DÁME je tedy krokem k vytvoření silné a informované komunity, která stojí za rodinami a dětmi s DM1, a k posílení jejich schopnosti čelit každodenním výzvám onemocnění. Jsme odhodláni pracovat na tom, aby žádné dítě nemuselo čelit onemocnění samo a aby bylo zajištěno, že DM1 nebude překážkou v jejich cestě za dosažením snů a cílů.

Co je diabetes mellitus?

Diabetes Mellitus 1. typu (zkráceně DM1) je životní výzva, která se dotýká mnoha rodin. Přijetí diagnózy a naučení se správné kompenzace onemocnění jsou klíčové kroky k zajištění, že děti s DM1 mohou vést plnohodnotný život. V nadačním fondu SPOLU TO DÁME si uvědomujeme, že začátek této cesty může být pro rodiny obtížný, zejména pokud se s onemocněním setkávají poprvé.

Naše vize:

Chceme ukázat, že diabetes není důvodem ke studu. Mezi diabetiky jsou vrcholoví sportovci, vědci, cestovatelé, učitelé, architekti, herci… Chceme inspirovat a ukázat, že i s DM1 lze dosáhnout velkých věcí.
Chceme podporovat výzkum a vývoj nových technologií a léčebných metod pro DM1.

Naše mise:

Chceme poskytovat komplexní podporu a informace nejen rodinám, ale i pedagogickému a nepedagogickému personálu v mateřských a základních školách. Naším cílem je, aby žádný rodič neslyšel například větu, “s diabetem nemůžeme vaše dítě vzít do školky/školy”! Věříme, že vzdělání a povědomí mohou překonat bariéry a změnit postoje. Připravujeme tréninkové programy pro učitele a školní personál, aby lépe porozuměli potřebám dětí s DM1.

Chystáme setkávání se širokou veřejností a postupně chceme zajistit co možná nejlepší informovanost veřejnosti o tomto onemocnění.

Připojte se k nám

Postupně chceme zvyšovat informovanost o DM1. Připojte se k nám a pomozte nám rozšířit naše poselství, aby bylo slyšet daleko za hranice naší komunity.

Jak můžu pomoci?

Děkujeme všem, kteří i v dnešní nelehké době mají sociální cítění, a dokážou podpořit ty, kteří to opravdu potřebují. Pokud náš nadační fond opravdu chcete podpořit, tak můžete několika způsoby.
My můžeme pomáhat díky vám!

Převodem na účet

Zasláním finančního daru na transparentní účet č. 237764949/0600 vedený u MONETY MONEY BANK a.s. 

Jednoduše zadejte v aplikaci mobilního bankovnictví QR platbu a naskenujete  QR kód. Vyplní se vcám číslo účtu. Zvolte částku a odešlete.

Pomocí darovací smlouvy

Zasláním finančního daru na základě darovací smlouvy. Pokud chcete mít na zaslaný dar doklad pro daňové účely, zde je darovací smlouva ke stažení, kterou stačí vyplnit, naskenovat a poslat nám na e-mail: info@nfspolutodame.cz. Potvrzenou smlouvu Vám obratem zašleme zpět a Vy na jejím základě zašlete finanční dar.

Nefinančním darem

Nefinančním darem, který je vždy nutno projednat.
I na nefinanční dary se uzavírají řádné darovací smlouvy, které vyřešíme individuálně.

Nakupte na E-shopu

Brzy přijde novinka do našeho e-shopu! Představíme oblečení značky LASTEN, navržené s myšlenkou na dětské diabetiky. Naše inovativní řešení bude usnadňovat každodenní život a zvládání diabetu – například při aplikaci inzulínu. S LASTEN oblečením bude péče o vaše děti jednodušší a pohodlnější.

Partneři

Kdo za námi stojí a kdo nám pomáhá.

Robert Jašków

Chceme vyjádřit upřímné díky Robertu Jaškówovi, který se stal nejen patronem našeho nadačního fondu, ale také jeho velkým přítelem. Robertova ochota a nezištná podpora jsou pro nás nepostradatelné a velmi si ceníme jeho osobního závazku k naší práci. Jeho přínos je pro nás neocenitelný a pomáhá nám rozšiřovat povědomí o naší misi.

Instagram

Cat Care Dia

Děkujeme paní Lence Havrdové, majitelce značky Cat Care Dia, za její kreativitu a inovativní přístup v oblasti vzdělávání a pomůcek pro diabetiky. Její edukační panenky Dianka a Diáček jsou cenným nástrojem pro osvětu o cukrovce u dětí. Díky Lence a jejím panenkám mohou děti lépe pochopit a zvládat svůj každodenní boj s touto nemocí. Jsme hrdí, že můžeme tyto panenky zahrnout do našich programů a že společně můžeme inspirovat a vzdělávat.

www.catcareshop.cz

Finep

Společnosti FINEP CZ děkujeme za jejich neustálou podporu. Díky jejich štědrosti a pravidelnému zapůjčování vzorového domu máme možnost vytvářet krásné fotografie s našimi dětmi. Tyto momenty zachycené na fotografiích jsou pro náš nadační fond neocenitelné a pomáhají nám v naší práci. Děkujeme, že jste součástí naší cesty a že pomáháte rozsvěcovat úsměvy na tvářích dětí.

www.finep.cz

Příběhy

Novinky

Připojte se k nám

Postupně chceme zvyšovat informovanost o DM1. Připojte se k nám a pomozte nám rozšířit naše poselství, aby bylo slyšet daleko za hranice naší komunity.