Spolu to dáme!

Naším hlavním posláním je podpora dětí a jejich rodin s autoimunitním onemocněním Diabetes Mellitus 1.typu. Dalším cílem je zajistit dostatečnou informovanost v mateřských a základních školách.

Nadační fond SPOLU TO DÁME byl založen za účelem podpory osob se zdravotním či jiným hendikepem. Jeho hlavním posláním je podpora dětí a jejich rodin s autoimunitním onemocněním Diabetes Mellitus 1.typu.

Z počátku rodiče mají pocit, že se jim život otočil naruby, někteří o onemocnění Diabetes Mellitus 1 ani nikdy neslyšeli. Podobný osud si už prožily tisíce rodin. Hlavní výzvou při zjištění DM1 u dítěte je vyrovnání se s diagnózou diabetu a její přijetí. Správná kompenzace tohoto onemocnění zajistí nemocným dětem vedení plnohodnotného života. Velmi důležitá je dobrá edukace nejen rodiny, ale i pedagogického personálu v MŠ a ZŠ. 

Naším cílem je zajistit dostatečnou informovanost pedagogického i nepedagogického personálu v mateřských a základních školách. V této oblasti spojujeme síly s již existujícími aktivitami a snažíme se docílit toho, aby už žádný z rodičů neslyšel „ale s diabetem vám vaše dítě vzít do školky/školy nemůžeme“!                                                                                         Protože i přes určitá omezení se jejich život neliší od života zdravých dětí.

Chceme ukázat, že za onemocnění by se nemělo žádné dítě stydět! Mezi diabetiky jsou i vrcholoví sportovci…. a to je náš další cíl. Ukázat, že nefungující slinivka a aplikace inzulínu není žádnou překážkou být sportovcem, vědcem, cestovatelem, učitelem, architektem nebo hercem…..

Chystáme setkávání se širokou veřejností a postupně chceme zajistit co možná nejlepší informovanost veřejnosti o tomto onemocnění.

 

Robert Jašków

Zvláštní poděkování patří báječnému člověku s velkým srdcem, herci Robertovi Jaškówovi. Robert se stal patronem našeho nadačního fondu a zcela nezištně nám velmi ochotně pomáhá.

Instagram

Doktor.cz

Děkujeme  Ing. Ladislavu Karkoškovi, ze spol. Pharma Venture, s.r.o., za sponzorský dar na edukační program DIANKA. 

www.doktor.cz  

 

Cat Care Dia

Cat Care Dia je značka, kterou vlastní paní Lenka Havrdová. Děkujeme moc Lence za zrození edukačních panenek Dianky a Diáčka jejichž je autorkou. 

www.catcareshop.cz

Marek Musil

Děkujeme profesionálnímu fotografovi, držiteli ceny CZECH PRESS PHOTO Markovi Musilovi, který nám pomohl s fotodokumentací.

www.marekmusil.com

Grow Smart s.r.o.

Děkujeme digitální agentuře GrowSmart za výrobu webových stránek, loga a designu.

www.growsmart.cz

 

Jak můžu pomoci

Děkujeme všem, kteří i v dnešní nelehké době mají sociální cítění, a dokážou podpořit ty, kteří to opravdu potřebují. Pokud náš nadační fond opravdu chcete podpořit, tak můžete několika způsoby. My můžeme pomáhat díky vám! 

 

Podpořit

Přispějte na účet:  237764949/0600

Děkujeme všem, kteří i v dnešní nelehké době mají sociální cítění, a dokážou podpořit ty, kteří to opravdu potřebují. Pokud náš nadační fond opravdu chcete podpořit, tak můžete několika způsoby.

Převodem na účet

Zasláním finančního daru na transparentní účet č. 237764949/0600 vedený u MONETY MONEY BANK a.s. 

Pomocí darovací smlouvy

Zasláním finančního daru na základě darovací smlouvy. Pokud chcete mít na zaslaný dar doklad pro daňové účely, zde je darovací smlouva ke stažení, kterou stačí vyplnit, naskenovat a poslat nám na e-mail: info@nfspolutodame.cz. Potvrzenou smlouvu Vám obratem zašleme zpět a Vy na jejím základě zašlete finanční dar.

Nefinančním darem

Nefinančním darem, které je vždy nutno projednat. I na nefinanční dary se uzavírají řádné darovací smlouvy, které vyřešíme individuálně.

E-shop

Již brzy si budete moci v našem e-shopu koupit oblečení značky LASTEN, které je zase o krok dál, jak usnadnit dětským diabetikům život např. při aplikaci inzulínu.